Trenck Festspiele
Kateřina Schwab – v bavorském dialektu zvaná také „Schwabenkatherl“ („Švábových Katynka“) | Historická hra

Koupit vstupenkuTermíny představení na letní scéně červenec 2022 – srpen 2022

Hlavní hrdinka historické hry

Vydána na milost osudu

Trenck mit KatharinaPři drancování dobytého města Cham došlo podle dochovaných zpráv městské správy k mnoha excesům, také ke znásilňování. Půvabná dcera místního kováře Maria Trimpl, pronásledována dvěma pandury, si nevěděla jiné rady, než se vrhnout do řeky Regenu, kde utonula.

Zcela jinak situaci vyřešila dcera městského komořího Kateřina Schwab, zvaná bavorsky také „Schwabenkatherl“ („Švábových Katynka“). Před pandury neprchla, ale neohroženě a sebevědomě se jim postavila. Nakonec se ke sboru pandurů připojila a doprovázela Trencka jako jeho hospodyně přes dva roky. Říká se o ní, že na něho měla dokonce i velký vliv.Katharina und Trenck sind verliebt

Pravděpodobně to bylo také hlavním důvodem, proč se jí chtěl Trenck zbavit. Proto ji oženil se svým praporčíkem Horvátem, který byl později jako zloděj koní ve Vídni oběšen.

Návrat do vlasti

Katharina SchwabJako vdova se Kateřina Schwab navrátila do svého rodného města Cham a žila zde několik let, než nastoupila službu jako hospodyně u barona Türnitze von Arnschwang. Později prý také sloužila u správce pivovaru v Chamu Oberbergera, než ve vysokém věku zemřela.

O rodičích Kateřiny Schwab se v některých historických záznamech dočítáme, že při drancování města přišli o život. Tomu ale odporuje zápis o tom, že Johann Michael Schwab, její otec, nějaký čas po přepadení města pandury zakoupil spáleniště po sýpce na obilí.