Trenck Festspiele
František svobodný pán von Trenck | Historická hra

Koupit vstupenkuTermíny představení na letní scéně červenec 2022 – srpen 2022

Hlavní hrdina historické hry

Hlavní hrdina výpravné historické hry „Pandur Trenck“ sehrál i v reálném životě před více než 270 lety tragickou roli.

Freiherr von der TrenckFrantišek svobodný pán von Trenck se narodil v roce 1711 jako syn c. k. důstojníka v italském Reggio di Calabria. Většinu let svého dětství a mládí prožil v jezuitských kolejích a už v sedmnácti letech začal svou válečnou kariéru. Jako dobrovolník bojoval po boku Rusů proti Turkům. Tady na sebe upozornil svou neobyčejnou statečností, ale pro hrubou urážku nadřízeného důstojníka byl postaven před válečný soud, odsouzen k trestu smrti a teprve v posledním okamžiku mu byla udělena milost.

Trenck a jeho panduři hledají zastání u dvora ve Vídni

Trenck bei der PlanungO několik let později na sebe upozornil, když se svými třiceti pandury pronásledoval turecké bandity až na hranice vlasti a pro své svévolné jednání se dostal do konfliktu s místní justicí (v dnešním chorvatském Osijeku). Místo aby se za své činy zodpovídal před soudem, uprchl do Vídně. Tam se mu podařilo dosáhnout u císařského dvora pro své jednání porozumění a se svým sborem pandurů byl dokonce povolán do služeb císařovny.

Jménem Jejího Veličenstva císařovny

Trenck auf seinem PferdKdyž roku 1741 začala válka o dědictví rakouské, založil na vlastní náklady sbor čítající 1000 dobrovolníků, který brzy vzbuzoval respekt a hrůzu nejen podél bavorsko-české hranice, ale na celém území sahajícím až po řeku Isar.

Válečné štěstí ho opustilo právě ve Waldmünchenu. Po jeho obléhání v září 1742 Trenck město ušetřil. A i když vedl své bojovníky pod rakouskou vlajkou i do dalších válečných tažení a bitev až do uzavření míru mezi Rakouskem a Bavorskem v roce 1745, Trenckovi rivalové a závistivci dosáhli toho, že byl postaven před soud a téměř dva roky trval proti němu vedený proces.

Vynesený rozsudek smrti zmírnila císařovna Marie Terezie na doživotní žalář. Na brněnském Špilberku, kde si měl trest odpykat, zemřel Trenck po necelém roce vězení 4. října 1749.