Trenck Festspiele
Trenk ve Válce o dědictví rakouské | Historická hra

Koupit vstupenkuTermíny představení na letní scéně červenec 2022 – srpen 2022

Pragmatická sankce a její následky

Jaká byla historická situace v době vojenské kariéry velitele pandurů Františka svobodného pána von Trenck ?

Rok 1742 přinesl rozsáhlým územím Bavorska bídu a utrpení. Důvodem toho byl spor o následnictví na rakouském trůnu.Císař Josef I. zemřel bez mužského potomka a císařskou korunu převzal jeho bratr Karel VI. Jeho syn Leopold zemřel v kojeneckém věku.

Volk mit Leiterwagen

Roku 1713 vydal Karel VI. slavnou Pragmatickou sankci, ve které byla ustanovena nedělitelnost Habsburské monarchie a v případě vymření mužské linie Habsburků také možné nástupnictví linie ženské. V říjnu 1740 Karel VI. zemřel a jeho nejstarší dcera Marie Terezie nastoupila na základě Pragmatické sankce na rakouský, český a maďarský trůn.


Karel Albrecht von Wittelsbach vyhlašuje Marii Terezii válku

Reiter

Karel Albrecht von Wittelsbach, bavorský kurfiřt, toto nástupnictví ale napadl. Jako syn rakouské císařské dcery vznesl sám nárok na německou a rakouskou císařskou korunu. Za podpory Saska, Pruska, Francie, Španělska a Neapole se odvážil Marii Terezii vypovědět válku. Na straně mladé monarchyně stálo Rakousko, Čechy, Maďarsko a Anglie.

Tak došlo roku 1741 k vypuknutí Války o dědictví rakouské, trvající až do roku 1748.