Trenck Festspiele
Černí panduři | Další účinkující

Koupit vstupenkuTermíny představení na letní scéně červenec 2022 – srpen 2022

Černí panduři nadchnou diváky historické hry o Trenckovi svými historickými uniformami, kostýmy a svým opovážlivým vzezřením.

Schwarze Panduren zücken ihre SäbelV divadelní hře jsou bizarní skupinou krvelačných válečníků, kteří roku 1742 plenili a pustošili Bavorsko. Neohroženě bojovali za svého pověstného velitele a za sebe.

Označení panduři pochází z maďarštiny, kde tento výraz znamenal „ozbrojený osobní strážce“. Trenk si pandury najal na vlastní náklady a podléhali pouze jeho rozkazům.

Černí panduři a jejich odpovědnost za technické služby

Schwarze PandurOrganizačně je skupina Černí panduři pracovní složkou, která existuje v rámci spolku pro pořádání Trenkových slavností od roku 1978. K mnoha úkolům černých pandurů patří udržování areálu přírodní scény a zajišťování technických služeb.

Černí panduři rovněž odpovídají za organizaci slavnosti v hradním areálu, která se každoročně ve Waldmünchenu koná.

Vánoční strom pro Řím v roce 1984

Zvláštní mimořádnou akcí pandurů a hudební skupiny trubačů a bubeníků bylo zajištění vánočního stromu pro město Řím v roce 1984. Na podnět Güntera Grubera, jednoho z členů skupiny černých pandurů, se 27 metrů vysoký smrk z Hornofalckého lesa vydal na cestu do Říma, kde ho členové spolku vztyčili na Svatopetrském náměstí.

Patronát nad celou akcí převzal tehdejší bavorský ministerský předseda Franz Josef Strauß a její příprava si vyžádala celý rok. Při předvánoční audienci, které se zúčastnili také státní ministryně Dr. Mathilde Berghofer-Weichner, kardinál Josef Ratzinger a tehdejší vládní prezident Horní Falce, Karl Krampol, poděkoval papež Johannes Paul II. pandurům z Waldmünchenu a mimo jiné řekl: „S radostí tento strom z lesů Vaší domoviny přijímám…“

Symbolické předání ve velké audienční hale za účasti téměř 7.000 poutníků obohatila svým vystoupením hudební skupina trubačů a Martina Mauerer, Andrea Schmid a Gerhard Pobel zazpívali za kytarového doprovodu Ernsta Urbana vánoční písně.

Kardinál Ratzinger (papež Benedikt XVI) navštívil představení hry o Trenckovi

Joseph Kardinal RatzingerJosef kardinál Ratzinger (pozdější papež Benedikt XVI) navštívil roku 1987 město Waldmünchen a zhlédl historickou hru o Trenckovi. Jako výraz díku předal z pověření papeže Johannese Paula II. v zastoupení za všechny zúčastněné Heinrichu Eiberovi, předsedovi Trenckova spolku, Řád svatého Silvestra.